1.

بازپژوهی مالکیت معادن از منظر فقیهان شیعه

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 91-100
محمد رسول آهنگران؛ حسین سنایی

2.

بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-25
سعید عطازاده؛ الهه پارسا

3.

تأثیر ادغام و مالکیّت بر یادگیری فناوری در شرکت‌های نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 6، شماره 19، خرداد 1401، صفحه 31-44
زین العابدین صادقی؛ زهرا مهدی زاده؛ سید عبدالمجید جلایی

4.

عوامل موثر بر بهره وری سرمایه در بخش معدن ایران

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 33-44
لطفعلی عاقلی؛ میر عبداله حسینی

5.

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 94-107
اصغر محمودی

6.

مسائل حقوقی نوظهور در فضای سه‌بُعدی متاورس

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402- پیاپی 23)، شهریور 1402، صفحه 85-98
محسن لعل علیزاده

7.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 41-48
طاهر علی محمدی؛ احمد اولیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب