1.

بررسی کارکردهای وقف شوشتر در دورة پهلوی (1304-1357)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 45-58
پروین بیگ‌محمدی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورایی

2.

تحلیل زبان‌شناختی کاربرد دشواژه در شهرستان شوشتر

دوره 1، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 28-36
رزا میرزایی؛ نگار داوری اردکانی

3.

خاندان حکومتگر بنو شومله؛ مسئله مشروعیت و سیاست‌های محلی آن

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 33-50
محسن رحمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب