1.

باز تحلیل واکاوانة شگرد ادبی التفات در بلاغت فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 195-184
بتول واعظ؛ محمدرضا حاجی آقا بابایی

2.

بازشناخت تطبیقی طبقه‌بندی «علم معانی» در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 1، تیر 1398، صفحه 50-33
میثم ابراهیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمد داودی

3.

بررسی شیوه های ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 81-67
مهدی قاسمزاده؛ حسن حیدری

4.

رویکردی جدید دربارۀ اطناب و بسط کلام، شاخصۀ سبکی مولانا در حکایات عرفانی دفتر سوم

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399
سرور خان بیگی؛ سید محمود سیدصادقی(نویسنده مسئول)؛ شمش الحاجیه اردلانی

5.

« نقـد و تحلیل اغراض ثانوی خبـر و انشـا در علم معـانی»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 116-95
فاطمه جمالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب