1.

بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری اصفهان در دورۀ سلجوقی

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 137-152
بدرالسادت علیزاده مقدم؛ ملیحه زمانی

2.

تحلیل چالش‌های اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 9-26
سید محمود سادات بیدگلی

3.

جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 169-180
طهمورث مهرابی؛ هاشم آقاجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب