1.

از طبرستان تا مازندران؛ تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 97-110
نبی اله باقری زاد گنجی؛ سید ابوالفضل رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب