1.

بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 89-106
جواد موسوی دالینی؛ ضرغام عابدی خواه؛ محمد علی رنجبر

2.

موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 123-136
کشواد سیاهپور

3.

واکاوی عوامل تأثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 41-58
مریم آفریدونی؛ مهدی نوری پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب