1.

اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 1، آذر 1400، صفحه 161-174
زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری

2.

بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 71-79
رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی

3.

تبیین الزامات تدوین سند ملی آمایش سرزمین از منظر توسعه کالبدی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 75-92
حبیب جباری؛ امیر ثامنی؛ محسن ابراهیمی خوسفی

4.

تحلیل ظرفیت‌سنجی توسعه منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-78
شهرام امیرانتخابی؛ مجید اکبری؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ هدایت الله درویشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب