1.

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 9-19
محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی

2.

اثربخشی توان بخشی شناختی در ارتقای کارکردهای شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه : مرور نظام مند

دوره 7، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 93-110
سمیه زارع؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد

3.

اثربخشی توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکرد شناختی (توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 9-20
یزدان موحدی؛ منصور بیرامی

4.

بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 69-80
فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ علیرضا صادقیان

5.

تأثیر بازتوانی شناختی بر عملکرد توجه متمرکز ـ پراکنده و حافظه کاری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن

دوره 3، شماره 8، خرداد 1396، صفحه 9-28
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ اسماعیل احمدی

6.

تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

دوره 4، شماره 12، خرداد 1397، صفحه 141-152
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هاشم عبدیان؛ سودابه اسماعیلی

7.

تحليل مبادئ العمل الأخلاقي (الإدراك والشوق والعزم) من منظور نهج ‏البلاغة

دوره 5، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 31-43
مهدی زمانی

8.

شناخت پذیرى خداوند از منظر صدرالمتألهین

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 59-69
حبیب الله دانش شهرکی؛ مهدی آزادپرور

9.

شناسایی واکنش‌های شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 101-120
سید مسعود محسن الحسینی؛ فهیمه باهنر؛ محمدحسن آسایش

10.

کاربرد مدل های کمی درتحلیل تحولات توسعه کالبد شهری (نمونه موردی : شهر ساری)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 109-119
رضا لحمیان

11.

مطالعه اثربخشی تمرین تکالیف دوگانه شناختی- حرکتی بر حافظه فضایی بیماران ام اس

دوره 6، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 17-30
آرش عباس نیا؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ راضیه هژبرنیا

12.

هیجانات اجتماعی و شناخت: تأثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری

دوره 5، شماره 18، آذر 1398، صفحه 43-56
مجید صفاری نیا؛ فاطمه بزاز منصف؛ راهب جعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب