1.

بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط برای صفات مرفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 41-56
حوریه مسعودی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ جبارالت جعفربای

2.

تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه‌های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 37-49
بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمدجواد شیخ زاده

3.

تنوع فنوتیپی و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گندم

دوره 10، شماره 31، آذر 1399، صفحه 81-99
اشکبوس امینی؛ شیدا قدم خیر؛ ایرج برنوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب