1.

شناسایی و آنالیز پروموتر ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش خشکی در مرحله زایشی جو با استفاه از آنالیز داده های ریزآرایه

دوره 9، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 67-79
سیده مهری جوادی؛ زهرا سادات شبر؛ آسا ابراهیمی؛ مریم شهبازی

2.

معرفی ژن‌های امید بخش دخیل در تحمل به تنش شوری در برنج بر اساس آنالیز داده‌های ریزآرایه

دوره 7، شماره 19، آبان 1396، صفحه 65-76
شهربانو میردارمنصوری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ زهراسادات شبّر؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمدرضا غفاری

3.

وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 21-32
مرتضی محمدی استانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب