1.

اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 51-64
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور

2.

اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 83-96
مجاهد باباپور؛ عیسی علی او؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی

3.

ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR؛ شواهدی از کشورهای مسلمان

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 108-93
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان

4.

بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355)

دوره 3، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 58-41
هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی

5.

تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 108-81
میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده

6.

تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 92-77
عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی

7.

منحنی جی دو جانبه میان ایران و شرکای منتخب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-50
سعید راسخی؛ عبدا... رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب