1.

ارائه مدل پیش بینی رفتارهای یاری رسان بر اساس متغیرهای ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی با توجه به متغیر میانجی مسئولیت پذیری

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 123-136
حسین زارع؛ سارا قربانی

2.

بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری بر رفتارهای محیط‌زیستی با میانجی‌گری رسانه‌ها (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 55-68
اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری؛ طیبه دمساز

3.

بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی مدیران با مسئولیت‌پذیری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 59-68
منصور ترکیان‌تبار

4.

تاثیر آموزش حل مساله بر ابعاد راهبردهای مقابله با استرس و مسئولیت پذیری دانشجویان

دوره 8، شماره 2، آبان 1398، صفحه 100-120
نسیم سعید

5.

تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 165-174
فاطمه یدالهی صابر؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ نرگس زمانی؛ علی صاحبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب