1.

استلزامات بیان غیاث‌الدین منصور دشتکی با «اصالت وجود» ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 29-40
معصومه اسماعیلی

2.

آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 91-98
زهرا مصطفوی

3.

امکان سنجی تأثیرکاتارسیس برمخاطب تراژدی درنسبت با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402
محمدمهدی بهرامی؛ محمد رعایت جهرمی

4.

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

5.

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 85-96
ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی

6.

بدن مادی از دیدگاه حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

7.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 7-22

8.

بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398
ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری

9.

بررسی مهمترین براهین ابطال تناسخ (برهان ابن سینا و برهان ملاصدرا) و ضرورت استخدام مفهوم زمان در برهان صدرالمتألهین

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 99-112
عباس عباس‌زاده؛ مهدی نبوی نیا

10.

تأثیرات روان شناختی باور به حرکت جوهری بر ساحت عقیدتی و شناختی روان آدمی

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 145-158
علیرضا نادری؛ هادی وکیلی

11.

تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-52
عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده

12.

تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 25-37
سید حسن بطحائی

13.

تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسئله حرکت جوهری

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 91-103
فیض الله عابدینی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

14.

رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 79-96
دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی

15.

مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ملاصدرا و ارتباط آن با شکل‌گیری شهر مطلوب

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 75-90
مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی

16.

مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 47-60

17.

نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 129-143
بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب