1.

بررسی عصبی - روان‌شناختی صحه گذاری ورزشکاران مشهور در تصمیم به خرید محصولات ورزشی و غیرورزشی

دوره 7، شماره 2، دی 1398، صفحه 41-51
علی قائدی؛ محسن اسمعیلی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم؛ بهزاد ایزدی

2.

تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 87-96
مهدی داوری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی

3.

طراحی مدل جذب ارباب‌رجوع با رویکرد بازاریابی عصبی در بانک‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 131-140
علی قربانی؛ حسین قره بیگلو؛ فریدون پیمان

4.

مقایسه تأثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیر علاقمند به برند

دوره 3، شماره 11، اسفند 1396، صفحه 131-142
یزدان موحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب