1.

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

2.

اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 67-78
شمس الله سراج؛ امیر دل زنده نژاد؛ مجید ضیایی قهنویه

3.

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

4.

بدن مادی از دیدگاه حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

5.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 7-22

6.

بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 45-55
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق

7.

بررسی مقایسه‌ای نظر ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا درباره کارکرد ادراک حسی و میزان معرفت‌بخشی آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 203-214
محمدحسین مختاری

8.

بررسی مهمترین براهین ابطال تناسخ (برهان ابن سینا و برهان ملاصدرا) و ضرورت استخدام مفهوم زمان در برهان صدرالمتألهین

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 99-112
عباس عباس‌زاده؛ مهدی نبوی نیا

9.

تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 7-18
جواد استادمحمّدی

10.

تبیین دوگانه‌انگاری مرتبه‌ای در نفس‌شناسی صدرایی و جایگاه آن در میان نظریات فلسفة ذهن

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 121-129
مجید شمس آبادی حسینی؛ محمدکاظم فرقانی

11.

تبیین رابطه اتحادی نفس و بدن از نگاه حکیم مدرس زنوزی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 83-89
زینب شکیبی

12.

تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-52
عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده

13.

تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-90
مهدی انشایی؛ محسن جوادی

14.

حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 135-142
مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

15.

دیالکتیک وجود و حضور در ساحت فلسفه ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 173-188
فاطمه گلی فروشانی؛ سهراب حقیقت قره قشلاقی

16.

ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 71-84
فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

17.

عوامل تهذیب نفس در نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 87-96
سیدمحمدرضا حسینی

18.

فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 145-155
سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری

19.

قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 27-33
محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی

20.

یگانه انگاری صدرایی

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 125-136
رضا صفری؛ حسین واله

21.

واکاوی تعارض جسمانیة الحدوث بودن نفس و خلقت ارواح قبل از ابدان

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 93-105
محمدصالح طیب نیا

22.

واکاوی کارکرد قوۀ خیال در معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-117
شمس الله سراج؛ حسین امین پرست

23.

وجود مطلق ملاصدرا و حل تعارض میان دو فرقۀ مشبهه و منزهه

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 71-80
رضا رسولی شربیانی؛ مریم صمدیهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب