1.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 7-22

2.

معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 99-112
محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ

3.

ملاصدرا و مسئله خلود در عذاب (رد تناقض واردشده بر دیدگاه ملاصدرا)

دوره 12، 1 (پاییز و زمستان 1402)، بهمن 1402، صفحه 147-158
بهزاد محمدی

4.

واکاوی کارکرد قوۀ خیال در معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-117
شمس الله سراج؛ حسین امین پرست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب