1.

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 23-40
کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی زاده

2.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب از تجربه و پردازش هیجانی در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‌پذیر

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 155-170
اصغر کامران؛ روشنک رستمی فر؛ کمال مقتدایی

3.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی و تعهد به درمان در بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 111-130
مسعود هاشمی؛ الهام فروزنده؛ مریم حیدرپور

4.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن

دوره 13، شماره 24، خرداد 1403
مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

5.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 138-161
محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ایمان الله بیگدلی؛ جوانشیر اسدی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

6.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 41-56
کیومرث ارجمند قجور؛ مجید محمود علیلو؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور

7.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفقت و درمان ترکیبی بر اضطراب و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 189-206
علی محمد رضایی

8.

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر باورهای غیرمنطقی و سوگیری توجه نسبت به محرک‌ها با بار هیجانی منفی، در دختران نوجوان

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 91-104
مهدیه رحمانیان؛ مهدی دهستانی؛ سیده فاطمه علوی

9.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 105-126
مهسا نقوی؛ اسماعیل اسدپور؛ عبدالرحیم کسایی

10.

اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب‌آورى زنان نابارور

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 121-134
خدیجه فولادوند؛ سلمان زارعی

11.

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 111-130
محسن اکبریان؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ احمد برجعلی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ شهلا ابوالقاسمی

12.

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 83-108
سید مرتضی موسوی؛ افسانه خواجوند خوشلی؛ جوانشیر اسدی؛ حسن عبداله زاده

13.

مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 25-43
محمد اورکی؛ آتوسا مهدیزاده؛ افسانه درتاجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب