1.

آنالیز ریخت‌شناسی به منظور تعیین جنسیت غیرمهاجم در فیل ماهی (‏Huso huso‏)‏

دوره 12، شماره 2، آذر 1402، صفحه 61-76
رضا دهقان؛ محمد کاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری

2.

بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران)

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 11-20
گیلان عطاران فریمان؛ آزاده بیگ مرادی؛ حسن زاده‌عباس شاه‌آبادی

3.

بررسی صفات ریخت‌شناسی، شمارشی و ‏الگوی رشد جمعیت‌های ماهی گورخری ‏زاگرس (‏Aphanius vladykovi‏) در استان ‏چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 11-20
سیده آمنه حسینی؛ محمد فروهر واجارگاه؛ محمد جواد وثاقی

4.

تحلیل پدیدارشناختی از ابعاد ریخت‌شناسی مکان در ورودی‌های شهر تهران

دوره 11، شماره 22، بهمن و اسفند 1399، صفحه 107-122
مریم محمدی

5.

تحلیل ریخت‌شناسی داستان همای و همایون خواجوی کرمانی

دوره 3، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 93-116
محمدرضا صرفی؛ فیروز مزدرانی

6.

تحلیل ریخت شناسی رمان‌عامه پسند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-112
مینا کاظمی؛ محسن محمدی فشارکی؛ زهره نجفی

7.

ریخت‌شناسی رمان «الحرب فی برّ مصر» یوسف القعید بر اساس نظریه‌ی روایت‌شناسی کلود برمون

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 123-144
طاهره حیدری

8.

‌ریخت‌شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای سامانه حیاط مرکزی درکاشان

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28)، آذر 1401، صفحه 61-80
فرزاد فرناد؛ حدیثه کامران کسمایی؛ مهدی خاک زند؛ غلامحسین معماریان

9.

مطالعه فون جوندگان شهرستان فردوس

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 93-103
سعید محمّدی؛ حسین شیخی‌زاده اول

10.

مطالعه مقدماتی زیست‌شناسی وزغ خراسانی Bufotes oblongus (Nikolskii, 1896) در شرق ایران

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 143-152
حامد استواری؛ حاجی قلی کمی

11.

معرفی چند گونه نماتد dorylaimid از منطقه کهق شهرستان مراغه، استان آذربایجان‌شرقی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 59-67
ابراهیم کاظمی؛ غلامرضا نیکنامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب