1.

اولویت بندی قطب‌های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک TOPSISو SWOT مطالعه موردی: استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 33-56
علی حاجی نژاد؛ زهر ا تقی زاده؛ دانا رحیمی

2.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3.

تحلیل جامعه شناختی محیط زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 55-67
آرش ضیاءپور؛ ندا کیانی پور؛ محمد رضا نیکبخت

4.

تحلیل ظرفیت‌سنجی توسعه منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-78
شهرام امیرانتخابی؛ مجید اکبری؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ هدایت الله درویشی

5.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-50
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امید قهرمانی؛ مظفر یکتایار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب