1.

بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی)

دوره 4، شماره 4، آذر 1395، صفحه 39-58
فاطمه کاظمی؛ محمد هادی مرادی؛ مرتضی زارع برمی

2.

دلالت هاى تقدیم و تأخیر در ساختارهاى استفهامى برمبناى نظریة نظم جرجانى

دوره 3، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 49-37
فاطمه کاظمی؛ مرتضی زارع

3.

مدلول های شناور در شعر حافظ (با نگاهی به آراء عبدالقاهر جرجانی)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400
مریم فیاضی؛ فرهاد طهماسبی؛ بابک فرزانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب