1.

تحلیل الگوی فضایی _ زمانی کشت غلات در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-142
حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد رضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی

2.

تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 91-106
رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی

3.

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

4.

مدل‌سازی الگوهای حاکم بر پراکندگی چاه‌های آب با استفاده از آمار فضایی (مورد مطالعه: حوضه ماهیدشت، کرمانشاه)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 97-114
شاه بختی رستمی؛ فاطمه رستمی؛ احسان جباری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب