1.

استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 57-71
احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری

2.

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 97-108
منصوره مهدی یار؛ سیده فرشته نجاتی

3.

اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 34-47
مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی

4.

برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی جدید: مقیاس‌هایی برای سنجش خودمیان بینی در بزرگسالان

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 52-68
علی رضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی

5.

بررسی روایی و پایایی فرم فارسی پرسش‌نامهSLEQ از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 49-58
سردار محمدی؛ محمد ویسی

6.

بررسی روایی و پایایی مقیاس اضطراب ورزشی-2 در کودکان و نوجوانان ورزشکار

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 68-87
علی مقدم زاده؛ رسول حمایت طلب؛ امیر حسین مهر صفر

7.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره ابتدایی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 19-32
حمیده پاک مهر؛ معصومه عزیزی؛ هوشنگ گراوند

8.

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فراشناخت اخلاقی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-153
راضیه شیخ الاسلامی؛ سمیه حسن نیا

9.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 59-70
معصومه عزیزی

10.

پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 55-63
حمید سارانی؛ علیرضا الهی

11.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 75-86
ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

12.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 103-114
رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی

13.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 77-84
حسن پورسلطانی زرندی

14.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد در ایران: یک دیدگاه یکپارچه از عوامل پیشایندی، پسایندی و همبسته خرد

دوره 11، شماره 22، آذر 1401
مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح آبادی

15.

هنجاریابی آزمون جستجوی دیداری کودکان

دوره 8، شماره 28، اردیبهشت 1401، صفحه 55-64
علی اکبر شریفی؛ اشواق نعامی

16.

هنجاریابی و بررسی روایی مقیاس استرس دبیرستان برای دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 2، آبان 1398، صفحه 60-70
علی مصطفائی؛ اکبر رضائی؛ مریم گوران

17.

هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 45-56
حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی

18.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی کوتچر در دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 28-15
مجتبی حبیبی؛ الهه حامدی نیا؛ فاطمه عسگری نژاد؛ حبیبه خلقی

19.

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سالمخواری عصبی (ORTO-15)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 21-40
عارفه اسکندری؛ مصطفی نعیمی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت الله فراهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب