1.

رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با تصویر بدنی منفی و باورهای غیرمنطقی زنان متقاضی جراحی زیبایی: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 31-50
سرور خبازثابت؛ علی پولادی ریشهری؛ مولود کیخسروانی؛ محمدرضا بحرانی

2.

فراتحلیل عوامل گرایش زنان ایرانی به عمل های جراحی زیبایی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 7-24
الهه پور کاوه دهکردی؛ ارسلان خان محمدی اطاقسرا؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

3.

مدل ساختاری رابطه بین نگرانی از تصویر بدن و باورهای وسواسی با مدیریت بدن در افراد متقاضی جراحی زیبایی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 121-140
عبدالله مفاخری؛ سمیه اشرفی فرد؛ محمد خرمی

4.

مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با طرحواره های ناسازگار اولیه و گرایش به مد با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 147-160
سرور خبازثابت؛ علی پولادی ریشهری؛ مولود کیخسروانی؛ محمد رضا بحرانی

5.

مقایسه اختلال تصویرتن، اختلال بد شکلی بدنی و گرایش به مد در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 7-24
محمدرضا ذوقی پایدار؛ افسانه کرمی؛ صفدر نبی زاده

6.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و مکانیسم‌های دفاعی در رابطه کمال‌گرایی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان متقاضی جراحی زیبایی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 57-74
مجید برادران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب