1.

ارزیابی ارزش تغذیه‌ای میوه‌ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی و آنالیز خوشه‌ای و جایگزینی آن‌ها

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، خرداد 1396، صفحه 23-32
معصومه حسین پور؛ علیرضا فخارزاده جهرمی

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 61-72
مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ محمدعلی ابراهیمی

3.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 85-94
زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ رضا طالبی؛ زهرا حاجی برات

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ایرانی و غیر ایرانی جو با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 25-35
فرزان لاهوت؛ مهرشاد زین العابدینی؛ جابر کریمی؛ مریم شهبازی؛ بهزاد صادق زاده

5.

ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژرم پلاسم نیشکر ایران با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 6، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 45-59
آتنا شادمهر؛ حسین رامشینی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ مسعود پرویزی آلمانی؛ محمدرضا غفاری؛ علی ایزدی دربندی؛ مریم فارسی؛ محمود فولادوند

6.

ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در گندم دوروم و نان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 33-41
معصومه رجبی هشجین؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ محمدحسین فتوکیان؛ محسن محمدی

7.

اعتبارسنجی نشانگر‌های مولکولی پیوسته با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه در لاین-های خویش‌آمیخته نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.)

دوره 10، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 43-65
امیر فرقانی سراوانی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی

8.

بررسی ارتباط ارزیابی تنوع مورفولوژیک و مولکولی در ژنوتیپ‌های گلرنگ

دوره 11، شماره 38، شهریور 1401، صفحه 93-110
محمدصالح شاه وردی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

9.

بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 29-34

10.

بررسی تنوع و ویژگی های ژنتیکی تعدادی از توده برنج رقم هاشمی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 1-18
آیدا درشته؛ علیرضا ترنگ

11.

بررسی همخوانی گروه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج آپلند و لولند با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و شاخص‌های تحمل به تنش خشکی

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 51-64
امید سفالیان؛ فاطمه اجری؛ عاطفه صبوری؛ علی اصغری؛ سمیرا حسنیان

12.

سنجش و سطح بندی مناطق روستایی استان های ایران براساس شاخص های اشتغال

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 105-118
محمدرضا بسحاق؛ داود جمینی؛ احمد تقدیسی

13.

شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 7-22
امیر حسین حلبیان؛ فرشته رزمجویی

14.

شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-71
مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب