1.

بررسی اوضاع مذهبی کرمان در دورة قراختایی (620-704ق)

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 11-28
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی زاده

2.

تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 153-172
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب