1.

ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، مهر 1397، صفحه 37-56
زینب امیری؛ محمودرضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی

2.

آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دو مدی کوانتومی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 9-18
جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی؛ فاطمه ایران نژاد

3.

برآورد کوانتومی فاز کد شده درکیوبیت های طراحی شده توسط نقص شبکه ای الماس

دوره 4، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 57-66
حسین رنگانی جهرمی؛ سمیرا نظیف کار

4.

تحلیل آماری اخبار جعلی فارسی مربوط به کوید-19

دوره 5، شماره 4، مهر 1401، صفحه 43-60
مسعود قیومی

5.

درک اهمیت قانون آنتروپی از طریق تحلیل کشش جانشینی انرژی و سایر نهاده‌ها در صنایع منتخب ایران

دوره 6، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 35-50
بهروز صادقی عمروآبادی؛ نسرین منصوری

6.

کاربرد آنتروپی‌های مختلف در کیوبیت‌های نقطه کوانتومی سهموی در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 33-42
حمیدرضا رستگار سدهی؛ رضا خرداد؛ افسانه بذرافشان

7.

کاربرد مکانیک آماری در بررسی خواص ترمودینامیکی گرافن

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 73-78
افسانه بذرافشان؛ حمیدرضا رستگار سدهی؛ رضا خرداد؛ محمد قناعتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب