1.

اثر نقش و زمینه بر ادراک تبلیغات محصول: مطالعه مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی کمی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 9-20
یزدان موحدی؛ سعید کاوه

2.

ادراک خدمات فرهنگی در تالاب انزلی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 27-48
فهیمه عشقی؛ رضا افهمی؛ افشین دانه کار؛ رقیه گرمایی پور

3.

ادراک فارسی‏زبانان از برخی گونه‏های غیرمعیار زبان فارسی از منظر گویش‏شناسی ادراکی

دوره 3، شماره 4، مهر 1399، صفحه 93-104
ساحل کمالی صدر؛ آتوسا رستم بیک؛ یحیی مدرسی

4.

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 11-28
زهرا همتی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد

5.

بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 75-86
زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

6.

تأثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 76-88
مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ ناهید نوریان؛ سعید کریم نژاد

7.

تاثیر توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت

دوره 4، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 55-74
احمد علیپور؛ رقیه محمدی

8.

تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 21-40
پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

9.

تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 63-76
مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور

10.

ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 11-26
علی محمد برنا؛ حسین اسا

11.

ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 71-84
فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

12.

علم و ادراک حیوانات در حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 129-137
حمیدرضا میرزایی؛ ابراهیم سعدی

13.

فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 145-155
سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری

14.

نقش ادراک عناصر طبیعی در افزایش قابلیت حیات جمعی در فضاهای باز مجتمع مسکونی، پژوهش موردی: شهر یزد

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31)، تیر 1402، صفحه 17-36
مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ مهشید رداییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب