1.

بررسی مبانی رویکرد غزالی به زبان عرفانی وحی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 63-82
محمد توکلی پور

2.

تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 25-46
میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک

3.

تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 63-76
مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور

4.

نسبت خیال با عمل در فلسفه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، آذر 1398، صفحه 131-144
سیدمهدی میرهادی

5.

نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 147-161
سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب