1.

ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 32-15
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

2.

برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 78-61
زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 60-47
سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری

4.

بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک‌ها در ایران

دوره 6، شماره 19، خرداد 1401، صفحه 1-16
کوثر نبوی نژاد؛ باقر درویشی

5.

بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 98-73
محمد رضا لطفعلی پور؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا

6.

عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 20-13
زهرا افشاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب