1.

پیش بینی خطای شناختی حافظه بر اساس خودکار آمدی تحصیلی، عاطفه منفی و افسردگی

دوره 5، شماره 16، خرداد 1398، صفحه 103-116
کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

2.

رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با دانش متقاعدسازی در مدیران

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 69-75
مزگان سپاه منصور؛ علی شاکر دولق؛ محمد مهدی جهانگیری

3.

نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 5-22
محمدعلی بشارت؛ معصومه درویشی لرد؛ علی زاهد مهر؛ مسعود غلامعلی لواسانی

4.

نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 28-40
نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب