1.

آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

دوره 3، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 28-19
امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری

2.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 74-63
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی

3.

تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد سیستم معادلات همزمان)

دوره 13، شماره 52، مهر 1402
مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری

4.

تحلیل آثار عبور عوامل اقتصاد کلان از نرخ تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوهای غیرخطی و نامتقارن

دوره 10، شماره 37، دی 1398، صفحه 15-32
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی

5.

رابطه‌ی غیرخطی انواع تجارت درون‌صنعت و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه‌ی منتخب

دوره 4، شماره 14، دی 1399، صفحه 69-88
گل جمال نظری قوجق؛ سعید راسخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب