1.

بررسی مبانی تشکیلات قضایی آل مظفر

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 61-78
هوشنگ خسروبیگی؛ مژگان صادقی فرد؛ جمشید نوروزی

2.

حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 11-28
شهرام یوسفی فر

3.

روابط خاندان اوربلیان (دولت سیونیک) با امرای مغول و حکومت ایلخانان

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 18-33

4.

سیاست ها و راهکارهای آل‌کرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 29-44
قاسم قریب؛ جواد عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب