1.

بررسی اوضاع مذهبی کرمان در دورة قراختایی (620-704ق)

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 11-28
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی زاده

2.

بررسی تحلیلی اقدامات اقتصادی حکومت محلی سلجوقیان کرمان

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 51-60
محسن مرسلپور؛ محمد پیری

3.

بررسی جایگاه اداری منصبِ کلانتری در کرمان دورة قاجاریه

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 161-176
محمد خداوردی تاج ابادی

4.

برنامه‌ریزی توافقی به منظور اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سطح آموزش جهت افزایش مشارکت عمومی در زمینه‌ توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب زیرزمینی

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 67-77
حسین یوسفی؛ مرضیه مومنی

5.

بلوچستان و نقش آن در تحولات سیاسی اواخر دورة صفوی و پیامدهای آن

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 93-108
کورش صالحی؛ زینب بلوچی‌نژاد

6.

تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 53-66
مهری ادریسی؛ علی عبداللهی نیا؛ علی رضا علی صوفی؛ داریوش رحمانیان

7.

تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 153-172
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی‌زاده

8.

تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29)، اسفند 1401، صفحه 99-118
عبدالرضا کاظمی‌نیا؛ علی اسماعیلی

9.

تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 25-38
علیرضا بهراد؛ پرویز اکبری؛ ملیحه احمدی

10.

خاندان بنوالیاس در کرمانو مناسبات آنها با سامانیان و آل بویه (357-317ق)

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 34-44

11.

دگرگونی‌ عدلیه کرمان در عصر مشروطیت 1344-1324ق/1304-1285ش

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 117-130
فرهاد دشتکی نیا

12.

سیمای شهر بم در سده‌های نخستین دوران اسلامی

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 77-100
فاطمه مختاری؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی

13.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی گندم‌کاران در مواجهه با تغییرات اقلیم در استان کرمان

دوره 11، شماره 1، آبان 1401، صفحه 113-130
نسرین منگلی؛ روح اله رضائی؛ یونس خسروی

14.

عوامل پایداری حکومت محلی سلجوقیان در کرمان

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، اسفند 1402، صفحه 137-148
مهرداد رونقی؛ جواد سخا؛ مسعود محمدی

15.

مطالعه‌ای در چگونگیِ برقراری امنیت و بازسازیِ کرمان پس از حملة آقامحمدخان قاجار

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 67-80
شمس الدین نجمی

16.

همزیستی و همگونی امامان اسماعیلی در کرمان پس از سقوط الموت و بررسی دلایل آن

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، اسفند 1402، صفحه 59-70
مریم خسروآبادی؛ میلاد عجمی

17.

واکاوی چالش‌های و سیاست‌های امویان در اداره کرمان

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 145-158
فریناز هوشیار؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ فائزه صابریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب