1.

بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 33-42
بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ اکرم قبادی یگانه؛ ولی ناصری پلنگرد

2.

شگردهای باورپذیری در داستان‌های مارکز

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-66
محمد رودگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب