1.

بازشناسی تاریخی معنا و محدوده اصطلاح عراق عجم (تا پایان دورة ایلخانیان)

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 45-60
عباس احمدوند

2.

تحولات تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورة سلجوقی

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 205-228
اسماعیل طوری؛ مقصودعلی صادقی گندمانی

3.

علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 66-75

4.

عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 113-126
سیدحسن حسینی؛ جواد عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب