1.

بررسی رویکرد روابط خارجی امیر شاه مراد، سل ان منغیت،با ایران براساس متون ماوراءالنهری

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 41-49
کریم نجفی برزگر

2.

علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 66-75


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب