1.

بررسی تاثیرسیاست‌های نوسازی رضا شاه برایلات و عشایر لرستان

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 52-66
ثریا شهسواری؛ سعید نجار

2.

بررسی علل و ماهیت شورش‌ها و طغیان‌های خوانین بلوچ در دورة رضاشاه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 231-254
علی نادریان فر؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی

3.

بررسی وضعیّت ایلات فارس در زمان رضاشاه

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 129-143
ظریفه کاظمی

4.

تأملی بر شورش منطقة طرهان در سال 1306ش. (شورش علی‌محمدخان غضنفری)

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 135-152
مسعود آدینه وند؛ حسن زندیه

5.

تحولات اداری لرستان در دوره رضاشاه

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 103-116
محمدعلی نعمتی؛ فضل‌اله فولادی

6.

تحولاتزمینداری ومالکیتدر سیستان دوره پهلوی اول

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 86-105

7.

تملک‌خواهی رضاشاه در مازندران؛ انگیزه‌ها و روش‌ها

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 105-122
مرتضی میردار؛ جواد عربانی؛ مجتبی سلطانی احمدی

8.

مالکیت اختصاصی در کرمانشاه (پهلوی اول)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 91-104
شایان کرمی؛ داریوش رحمانیان

9.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی

10.

نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 123-144
نصرت خاتون علوی

11.

واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دوره رضاشاه

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 153-166
رضا دهقانی؛ علیرضا کریمی؛ حسین رسولیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب