1.

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 51-60
حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

2.

اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 34-47
مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی

3.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 59-70
معصومه عزیزی

4.

روایی و اعتبار نسخة فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 30-41
غلامرضا رجبی

5.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد در ایران: یک دیدگاه یکپارچه از عوامل پیشایندی، پسایندی و همبسته خرد

دوره 11، شماره 22، آذر 1401
مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح آبادی

6.

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه دست برتری آنت - نسخه ترکی آذری

دوره 6، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 9-16
مجمد ابهریان؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ علی جهان

7.

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سالمخواری عصبی (ORTO-15)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 21-40
عارفه اسکندری؛ مصطفی نعیمی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت الله فراهانی

8.

ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ بنیادهای اخلاقی در سه نمونۀ ایرانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-124
پگاه نجات؛ جواد حاتمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب