1.

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 23-40
کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی زاده

2.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نوسانات خلقی، کیفیت خواب و بهبود عملکرد جنسی در زنان یائسه

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 73-88
فرزانه ابراهیمی؛ زیبا برقی ایرانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

3.

بررسی الگوی روابط ساختاری در پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش جنسیتی آندروژنی با واسطه سبک های تبادل اجتماعی

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 11-23
معصومه تدریس تیریزی؛ مجید صفاری نیا؛ مهناز علی اکبری؛ احمد علی پور

4.

تأثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده به شیوه گروهی بر عملکرد جنسی و ابراز گری هیجانی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 7، شماره 28، اسفند 1397، صفحه 131-150
شهرام مامی؛ مریم حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب