1.

ارزیابی نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی برنامه تلویزیونی نود

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 36-41
سیده فاطمه رضوانی؛ سعادت الله صالحی

2.

الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-69
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

3.

.بررسی تطبیقی میزان مشارکت اجتماعی و ارتباط آن با احساس آنومی در قرآن و عهدین

دوره 4، شماره 2، فروردین 2023، صفحه 173-192
علی حسن نیا؛ زهرا فاضلی؛ محمدرضا فاضلی

4.

بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه¬های پیام نور استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 73-87
بهمن سعیدی؛ مریم اسلام پناه؛ آزاد دارابی

5.

تحلیل نظام‌مند ابعاد و شاخص‌های مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-58
محمد جواد سامانی نژاد؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ محسن نیازی

6.

سطح‌بندی مراکز روستایی بر اساس مفهوم سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مینودشت)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-77
بهرام ایمانی؛ علی طورانی؛ حمیده خسروی مهر

7.

سنجش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری، مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25)، اسفند 1400، صفحه 79-96
یوسف درویشی

8.

شناسایی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهروندان کاشان)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 101-116
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان

9.

مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 42-50
حسین عیدی؛ رسول آزادی؛ جواد خسروی

10.

مولفه های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 102-119
مجید صفاری نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب