1.

بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 89-106
جواد موسوی دالینی؛ ضرغام عابدی خواه؛ محمد علی رنجبر

2.

رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 213-232
منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی

3.

فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 69-82
علی رسولی

4.

قائدحیدر گناوه‌ای و نقش او در تحولات سیاسی و اقتصادی کرانه‌های شمالی خلیج فارس در دورة زندیه

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 111-128
حبیب اله سعیدی نیا؛ حسین عبداله پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب