1.

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-76
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

2.

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 113-128
محسن طیبی؛ فاطمه ایوبی؛ میر حسن سید عامری

3.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

اعتیاد به کار: بستری برای تقویت رفتارهای شهروند سازمانی یا پدیده ای منفی برای سازمان های دولتی

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تیر 1392، صفحه 35-42
علی رضائیان؛ مجتبی غریبی؛ الهام عرفانی آداب

5.

بررسی رابطة بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 39-52

6.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-74
مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

7.

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهمن 1394، صفحه 53-64
حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ محمدحسین شجاعی

8.

پایش نقش رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان و استادان دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، دی 1398، صفحه 51-58
مجید واحدی؛ پروانه صادقی

9.

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرکرد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 99-109
علیرضا امیدی؛ سمیه صفری

10.

تأثیرگذاری رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجیگری عدالت رویه ادراک‌شده و اعتماد در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-30
زهره شرعی؛ سیدرضا میرحسینی

11.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

12.

رابطه اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت اشتراک دانش (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1399، صفحه 23-36
پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سمیه محمدیار

13.

رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-103
شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ محمد اسماعیلی؛ سعید خانمرادی

14.

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 49-60
رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ مازیار خوش پیام

15.

طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در رابطه علی مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 91-102
فرشته کتبی؛ محسن فلاح؛ محمد میررکنی؛ مجید نامور

16.

طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروندگرایی سازمانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 121-138
داوود شفیعی پور؛ سعید عابسی؛ رضا رسولی؛ مجتبی رفیعی

17.

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 111-123
سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست

18.

نقش میانجی معنویت سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی در شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 79-94
عبدالباسط مرادزاده؛ محب الدین ریگی؛ عبدالعلی کشته گرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب