1.

اثبات استعاره‌های دوسویه بر اساس فرضیه‌ی منطق فازی (مطالعه‌ی موردی: تصویر ابر در شعر منوچهری)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 36-46
مصطفی میردار رضایی؛ مهسا اسلامی

2.

ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 65-74

3.

برآورد تأثیر غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 5، شماره 18، فروردین 1394، صفحه 30-11
علی مهدیلو؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی

4.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

دوره 10، شماره 39، تیر 1399، صفحه 15-28
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی

5.

پایداری مسکن روستایی بر مبنای تحلیل اطلاعات متقابل نمونه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان چرام

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-108
بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم؛ مهدی چراغی

6.

ساماندهی مکانی مراکز دفن زباله با استفاده از سیستم GIS و منطق فازی (مطالعه موردی: شهر دورود)

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34)، خرداد 1403
محمد الماسی نیا؛ حسن علیزاده

7.

کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 125-138
مصطفی طالشی؛ اسداله قبادی

8.

مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌ سینوپتیک با روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مورد مطالعه: شهرستان تنکابن

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 25-38
کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی

9.

مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل‌های فضایی GIS، پژوهش موردی: منطقه 7 شهر مشهد

دوره 7، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 9-18
سید علی علوی؛ محدثه معززبرآبادی؛ اسدالله دیوسالار؛ بهبود جعفری

10.

نقش سرمایه انسانی در صنعتی شدن اقتصاد ایران؛ کاربرد‌های منطق فازی و GMM در سری‌های زمانی

دوره 5، شماره 17، آذر 1400، صفحه 45-58
زانا مظفری؛ سامان قادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب