1.

بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-92
زاهد بیگدلی؛ افتخار مؤمنی؛ خدیجه قنبری مهرنیت

2.

بررسی نقش مداخله‌گر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 26-50
رضا رسولی

3.

بررسی و تببین نقش سرمایة روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی ایران(

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، فروردین 1392، صفحه 36-23

4.

پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 31-41
غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ محسن لقمانی

5.

شناسایی تاثیر هوش معنوی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه انسانی با نقش تعدیلگری جو سازمانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، دی 1399، صفحه 11-28
مجید واحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب