1.

ارائه مدل اقتصاد مقاومتی ورزش ایران

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 69-82
وحید حاجی حیدری؛ رسول نظری

2.

بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص‌‌های ترکیبی: CIs

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 111-130
علی محمدی پور

3.

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، فروردین 1392، صفحه 120-107

4.

بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 113-128
غریبه اسماعیلی کیا؛ یونس اسمعیلی؛ محمد اوشنی

5.

تأثیر نرخ تعرفه در بخش صنعت بر رفاه خانوارها در ایران با تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 11-28
حمزه شیخیانی؛ علی حسین صمدی

6.

طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 57-68
صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر دورودیان؛ علی محمد صفانیا

7.

طراحی و تبیین مدل بالندگی سرمایه‌های انسانی به‌منظور دست‌یابی به اقتصاد دانش محور

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، آبان 1400، صفحه 103-118
سید جواد حسینی کوهساری؛ محمدرضا مشایخ؛ جمشید سالار؛ سید محمد باقری

8.

طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تیر 1398، صفحه 11-24
محمد عربی؛ روح اله تولایی؛ مهدی فرمانی؛ محمدرضا محمدخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب