1.

آشنایی زدایی و برجسته سازی زبانی در غزلیات مولانا شمس الدین محمد وحشی بافقی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 26-36
صدیقه سادات مقداری

2.

بررسی توازن آوایی در غزلیات سنایی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399
مصطفی سالاری؛ ام البنین نیکخواه نوری؛ بهروز رومیانی

3.

بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون

دوره 4، شماره 1، تیر 1398، صفحه 163-149
احمد سنچولی

4.

بررسی موسیقی بیرونی وکناری غزل‌های بابافغانی و وحشی بافقی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 95-73
محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ حسین اتحادی

5.

پوشش معشوق در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 73-86
مهدی احمدی؛ احمد امین

6.

چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 9-23
مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی

7.

خاستگاه‌های نوگرایی تصویری در غزل فاضل نظری

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399
سیف الدین آب برین

8.

شگرد ایهام‌پردازی‌ در غزل سعدی بر اساس نظریه‌ی «رویکرد مرحله ای»ِ بوگراند

دوره 6، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 11-26
امید مجد؛ سمانه سالاری اول

9.

کارکردهای فراهنری آرایه های ادبی در غزل شعرای افغان با تکیه بر کتاب «درختان تبعیدی»

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400
حمید جعفری قریه علی

10.

محتوای سبکی، شعری و خطی محمد بن باقر در قرن سیزدهم

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399
عباس نجفی آذرخوارانی؛ عفت شاملی؛ محدثه داستانی حسین آبادی

11.

نگاهی به ردیف رایی در غزلیّات سعدی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 59-72
مصطفی رادمرد

12.

نگرش تصویری جامی در تلمیحات

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
الیاس نورایی؛ زینب رشیدی؛ فاطمه کلاهچیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب