1.

اثربخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) برتعاملات اجتماعی و انتقال توجه در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم

دوره 5، شماره 16، خرداد 1398، صفحه 131-144
محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی؛ بهناز ابویی

2.

ارزیابی اثرات پیاده‌راه سازی بر بهبود ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه: پیاده‌راه شهر رشت

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24)، آذر 1400، صفحه 12-38
حسین شیخ حسنی؛ امیر مرادی فر؛ بهناز پورخداداد

3.

بررسی اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی؛ مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه

دوره 8، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 73-82
ملیحه محسنی؛ شهاب بهرامی؛ علی محمد صفانیا

4.

مدلسازی عوامل کالبدی و اثر آن بر میزان تعاملات اجتماعی(مورد مطالعه: بافت قدیمی شهر کاشان)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 33-48
محسن شاطریان؛ راضیه کریمی

5.

نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز)

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
علی جهان بینی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ اکبر عبداله زاده طرف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب