1.

بررسی خواص الاستیک، مکانیکی، الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب نیم هویسلر NbBiCs به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-64
حامد رضازاده

2.

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم-هویسلر PtFeBi و سطوح (001) آن به روش نظریه تابعی چگالی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 97-104
حامد رضازاده؛ محمد رضا حنطه زاده؛ آرش بوچانی

3.

بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژهای هویسلر Ir2VZ (Z=Si, Ge, Sn) در دو ساختار فرضی XA و L21: محاسبات اصول اولیه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-16
احمد اسدی محمد آبادی؛ سید مهدی بیضایی

4.

بررسی نظری همبستگی بین طیف شدت فروسرخ و ساختار هندسی نانو خوشه های سدیم در چارچوب نظریه تابعی چگالی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 91-98
سید محمد قاضی؛ فهیمه بهزادی

5.

مطالعه پارامتر‌های ساختاری و ویژگی‌های اپتیکی ترکیبات (Ba/Sr/X: Ca) XTiO3 در فاز پایدارشان با استفاده از نظریه تابعی چگالی

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 25-32
سید علی هاشمی زاده عقداء؛ مریم مسعودی؛ معصومه عربی خواه؛ زهرا عباسی آزاد

6.

مطالعه خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر معکوس Ti2ScX (X=Si,Sn): رهیافت نظریه تابعی چگالی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-118
فاطمه کرمی؛ احمد اسدی محمدآبادی

7.

مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 37-41

8.

مطالعۀ ساختار الکترونی و ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هسلر Co2TaGa

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-26
سیدمجتبی علوی صدر؛ زهره دادی گیو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب