1.

اوضاع سیاسی کرمانشاه مقارن جنبش مشروطیت در ایران (1324-1327ق)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 207-230
جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی

2.

بررسی خصوصیات مورفومتریک و مرستیک ماهی گِل‌چراغ Garra rufa در رودخانه دینور استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 87-96
محمدجواد وثاقی؛ علی اصغر خانی پور؛ مسعود ستاری؛ محمد فروهر واجارگاه

3.

تاریخچه ‌تأسیس نخستین مدارس نوین در کرمانشاه (1278-1285ش)

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 25-36
محمدعلی علوی کیا

4.

تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافت‌هایی برای مقاوم‌سازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 51-60
رحمت‌الله بهرامی

5.

تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-52
فاتح فرازیانی

6.

سنجش و تحلیل نابرابری در برخورداری از خدمات بهداشتی در‌مانی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-44
سعدی محمدی؛ چنور محمدی؛ امجد هدایت

7.

طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‏ نظران

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 107-124
علی حیرانی؛ سعید خانمرادی؛ زهرا رضوانی

8.

طرح های منطقه ای و تمرکزگرایی درساختار فضایی نظام های شهری مطالعه موردی:استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 37-54
اسماعیل علی اکبری

9.

فراز و فرود هجدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه کرمانشاه (1335-1332ش)

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 73-90
ابتهاج سلیمی؛ حسن زندیه؛ منوچهر صمدی وند؛ معصومه قره داغی

10.

مالکیت اختصاصی در کرمانشاه (پهلوی اول)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 91-104
شایان کرمی؛ داریوش رحمانیان

11.

مروری بر آراء پیشین و ارائة چند پیشنهاد تازه دربارة وجه تسمیه، پیشینة استقرار و تاریخ بنای شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 47-66
ایرج رضایی

12.

مقایسه روش¬های c-ELISA و RT-PCR در تشخیص طاعون نشخوارکنندگان کوچک از نمونه¬های بالینی مرحله اولیه بیماری درگله¬های گوسفند و بز استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1392

13.

نوع‌شناسی رفتارهای ناپایدار بهره‌برداران زراعی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 117-136
امیرحسین پیرمرادی؛ فرحناز رستمی؛ عبدالحمید پاپ زنسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب