1.

ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر زلزله‌های احتمالی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-26
علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ عطا غفاری

2.

ارزیابی تاب‌آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26)، فروردین 1401، صفحه 123-140
موسی عابدینی؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

3.

ارزیابی طیف تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی (نمونة موردی شهر ایلام)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-20
سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ مسعود صفاییپور؛ سیدنادر پورموسوی؛ الیاس مودت

4.

ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان یزد)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 27-45
داوود مهدوی؛ الهام هزاریان

5.

بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 41-52
بهمن زندی؛ محمدرضا سرمدی؛ ناهید کریمی

6.

پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل Fuzzy-AHP (مطالعه موردی شهر تبریز)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 110-124
محمدرضا کرمی؛ سهراب امیریان

7.

تحلیل آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل Topsis (مطالعه موردی: مساکن شهر ارومیه)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 11-26
محمدحسین پورحسن زاده؛ قادر احمدی

8.

تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافت‌هایی برای مقاوم‌سازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 51-60
رحمت‌الله بهرامی

9.

تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24)، آذر 1400، صفحه 97-114
بهناز عباداله‌زاده ملکی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ سعید پیری؛ محمدرضا فرزادبهتاش

10.

سنجش تاب‌آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومته، نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 127-140
علی عشقی چهاربرج؛ حسین نطم فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب